Пятница, 19 апреля, 2024

Потерянная идентичность – действительно ли всё дело в языке?

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Всеобщая декларация прав человека
ООН

Виктория Трофимова-Гаике, русскоязычная гражданка ЛатвииLasīt materiālu latviešu valodā:

Esmu dzimusi un augusi Daugavpilī krievvalodīgā ģimenē, izglītību guvu Daugavpilī un Rīgā. Apprecējos ar latvieti, bet daļu sava krieviskā uzvārda atstāju, jo abas šīs daļas man ir svarīgas. Tagad es dzīvoju un strādāju Liepājā. Brīvi runāju un rakstu latviešu, zinu franču, angļu un ukraiņu valodu (mana mamma ir pa pusei ukrainiete). Latviju uzskatu par savu dzimteni, bet valoda kurā domāju ir krievu.

Читай нас в Telegram

Kas es esmu? Neesmu dzimusi Krievijā, nedzīvoju tur, un ļoti mīlu to valsti, kurā dzīvoju. Pie tam, es neesmu etniskā latviete. Un pašā latviešu valodā nav tāda vārda kā “latvijec” (latvijas iedzīvotājs, kurš nav etniski latvietis). Taču ir šķelšanās, kas īpaši jūtama krīzes situācijās. Es to jutu, kad sākās pandēmija, es to stipri jūtu tagad, kad notiek karš starp Krieviju un Ukrainu. Kāpēc un kas mūs, vienā valstī dzīvojošos, šķir? Es nevaru atrast atbildi uz šo jautājumu.

Aprīļa sākumā Daugavpili apmeklēja prezidents, un “Chayka” portālam bija gods viņu intervēt. Man arī bija iespēja adresēt jautājumu Egilam Levitam, it īpaši tāpēc, ka bija skaidrs – jautājums interesē daudzus, un, komentāros uzrakstīts, tas saņēma vairāk nekā 70 “patīk” reakcijas.

Visbeidzot jautājums tika uzdots. Saņemtā atbilde īsumā bija tāda – mācieties latviešu valodu un nebūs problēmu.

Teikt, ka atbilde mani pievīla? Nemaz, jo tā ir labi zināma, ilggadēja politiķu nostāja.

Ir nepieciešami un svarīgi zināt un mācīties tās valsts valodu, kurā dzīvojat, piekrītu. Jāatzīst, ka valoda ir sabiedrības savstarpējās sapratnes pamats. Tomēr ne viss ir tik vienkārši mūsu valstī un it īpaši reģionā, kas robežojas ar Krieviju, Baltkrieviju un pats par sevi ir absorbējis daudznacionālas vērtības un cilvēkus, kuri veido vienu no raibākajām etniskajām paletēm.

Diemžēl politiķi 30 gadu laikā nav iemācījušies vienu tik svarīgu lietu – atzīt kļūdas. Galu galā piekritīsiet, ka tagad, kad “pēkšņi” skolās pāriet uz mācībām latviešu valodā, reakcijas ir ārkārtīgi asas. Bet tas varētu sākties agrāk. Vai ar 5-10 gadiem pēc PSRS sabrukuma nebūtu pietiekami, lai pārliecinātos – jā, vajag latviešu valodu, klājas saspringti, uzreiz pārcelsim bērnus uz izglītību latviski.

Un tā, pāris paaudzes to vienkārši palaida garām. Pati esmu viena no tiem, kuri tikai 15 gadu vecumā sākuši runāt latviski. Lai gan tieši šajā valodā sākotnēji iemācījos lasīt trīs gadu vecumā, jo veikalu izkārtnes, plakāti, sludinājumi – viss bija un paliek latviešu valodā. Pat Daugavpilī. Taču, lai runātu, bija vajadzīga vide. Man ar šo vidi un brīnišķīgo skolotāju paveicās mūzikas vidusskolā. Un, protams, pārceļoties uz galvaspilsētu, kur biežāk sazinies latviešu valodā, mācies augstskolā šajā valodā, apgūsti to dabiski.

Valodas jautājums ir svarīgs, jā. Bet paskatīsimies tālāk. Ar dažiem valodu kursiem un iniciatīvu (kuru laikam gaida pēkšņi parādamies) te nepietiek. Kas cilvēkus var motivēt mācīties valodu? Ir svarīgi stiprināt identitāti caur kopīgām vērtībām – ka mūsu dzimtene ir Latvija, ka mēs esam vienota tauta, un tieši mēs esam spēks, kam jāsargā sava dzimtene, jāattīsta sava valsts. Un tai pašā laikā, ka mūsu daudznacionālajā valstī ir kopīgas tēmas un motīvi, kurus ir svarīgi pacelt jebkurā valodā.

Piemēram, tā ir kultūra. Latvijas bagātā kultūra un bagātā vēsture diemžēl paliek tāda priekš tiem cilvēkiem, kuriem latviešu ir dzimtā valoda. Bet kāpēc tajā nav iekļauti citi? Kāpēc nemēģina integrēt cilvēkus, teiksim, informējot un runājot par valsti, kurā viņi dzīvo, valodā, kuru viņi saprot jau no agras bērnības?

Atceros klases stundas pamatskolā, un diemžēl mums nestāstīja, kāpēc deportācijas ir briesmīgas, kas par dienu ir 11. novembris utt. Bet katru 9. maiju mūs veda uz Slavas skvēru un pie mūžīgās liesmas Dubrovina parkā stāstīja par briesmīgo Ļeņingradas blokādi. Kaut kas šajā situācijā nebija kārtībā.

Informācijas telpa ir ļoti svarīga. Un atkal jautājums, kāpēc tikai tagad tika bloķēti visi prokremliskie kanāli, kas sniedza gan ziņu, gan izklaides saturu? Galu galā tas bija jādara agrāk, taču dodot cilvēkiem alternatīvu. Vai nebūtu slikti skatīties intervijas ar latviešu dziedātājiem un aktieriem ar tulkojumu krievu valodā, rādīt dokumentālās filmas par Latviju pieejamā un saprotamā valodā?

Neiesim tālu un atcerēsimies pirmo pandēmijas vilni – kurā valodā sazinājās ar iedzīvotājiem krīzes situācijā? Valsts valodā, kas ir loģiski. Bet arī loģiski būtu nepieciešamo informāciju sniegt uzreiz tādā valodā, kurā cilvēkiem to būtu vieglāk saprast (mazākumtautībām Latvijā tā ir krievu valoda). Un no banālā par informāciju un pieejamību piebildīšu – dziļā Latgalē pat latvietis reizēm nevar «noķert» Latvijas valsts kanālus! Viņa satelīts ātrāk uztver to, kas tiek pārraidīts no Krievijas Federācijas.

Piederību veido arī pilsonība – pilsonība, kuru ne visiem mūsu iedzīvotājiem iedeva. Atcerēsimies Vējoni un pateicamies par to, ka tagad par Latvijas pilsoņiem kļūst Latvijā dzimušie bērni, jo 2017. gadā Saeima noraidīja likumprojektu par nepilsoņa statusa piešķiršanas pārtraukšanu. Pēc tam prezidents uzreiz paziņoja, ka iesniegs savu priekšlikumu atkārtoti, bet jau nākamajā parlamenta sasaukumā to pieņēma. Jautājums, kāpēc ne agrāk? Tas taču ir ļoti, ļoti svarīgi.

Un runājot par pilsoņiem, etniskajiem krieviem… Cik ārstu, skolotāju mēs zinām ar krievu uzvārdiem. Viņi godprātīgi un apzinīgi strādā valsts labā, maksā nodokļus, bet … viņus gaida milzīga slodze un niecīgas algas. Tas arī demotivē un liek aizdomāties par to, vai tiešām cilvēks ir svarīgs savai valstij.

Varbūt tāpēc jaunie ārsti rezidenti cenšas atrast darbu ārzemēs? Priecājos, ka 2022. – 2023.mācību gadā iespējas studēt rezidentūrā par valsts līdzekļiem būs plašākas, jo jauno speciālistu piesaiste ir viens no stūrakmeņiem valsts labklājības un attīstības nodrošināšanā.

Stereotipi par krieviem un aizspriedumi – vēl viens aspekts. Ir svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka viņi ir vajadzīgi un svarīgi šai valstij, ka valsts viņus novērtē par to, ko viņi dara, un par to, ka viņi vienkārši pastāv (atcerieties mūsu demogrāfijas «dinamiku»). Un es nerunāju tikai par prominentām personām, bet par vienkāršiem ražošanas strādniekiem, celtniekiem un citu profesiju pārstāvjiem.

Jo diemžēl arī tagad paši godprātīgākie, Latviju mīlošie krievvalodīgie, kuri pārzina un runā valsts valodā, pirmais, ko izjuta kopš Ukrainas kara sākuma – naids no apkārtejiem pret savu etnisko grupu.

Mani ļoti iepriecināja Liepājas mēra uzruna pilsētniekiem pašā kara sākumā, kurā viņš teica, ka liepājniekiem jāturas kopā un aicināja “cienīt, kopt un mīlēt savu zemi, savu valsti un cilvēkus mums līdzās. Cienīt un mīlēt, nedalot pēc tautības, rases, nacionālās piederības vai kā cita – krievus, ukraiņus, latviešus, pilsoņus vai nepilsoņus. Karus neizraisa tautība, bet gan politika un vara”.

Tātad varbūt ne tikai valoda rada identitāti, bet arī vara un politika? Daudz ko varēja labot jau iepriekš, taču uzskatu arī, ka vēl nav par vēlu pārskatīt attieksmi pret notiekošo.

Я родилась и выросла в Даугавпилсе в русскоязычной семье, получала образование в Даугавпилсе и Риге. Я вышла замуж за латыша, но часть своей русской фамилии оставила, так как обе эти части для меня важны. Сейчас живу и работаю в Лиепае. Я свободно говорю и пишу на латышском, знаю французский, английский и украинский (моя мама наполовину украинка). Своей родиной я считаю Латвию, но язык, на котором я думаю — русский. 

Так кто же я? Я не родилась и не живу в России и люблю страну, в которой живу. При этом, я не этническая латышка. И в самом латышском языке нет такого понятия как «латвиец». Но есть разделение, которое особенно чувствуется в кризисных ситуациях. Я чувствовала это, когда началась пандемия, остро ощущаю сейчас, когда идёт война России с Украиной. Почему? Что нас, живущих в одной стране людей, так разделяет? Я не могу найти ответа на этот вопрос. 

В начале апреля Даугавпилс посетил президент, и «Чайке» оказали честь взять у него интервью. У меня была возможность адресовать этот вопрос Эгилсу Левитсу, тем более, что было ясно, что волнует он многих — когда я написала его в комментариях, он быстро собрал более 70 лайков. 

В итоге – вопрос был задан. Полученный ответ, коротко говоря, был таков – учите латышский и не будет проблем. 

Сказать, что ответ меня разочаровал? Вряд ли, ибо это известная, многолетняя позиция политиков.

Знать, учить язык страны, в которой живёшь, нужно и важно, согласна. Стоит признать, что язык – основа взаимопонимания в обществе. Однако, не всё так просто у нас, а особенно в регионе, который граничит с Россией, Беларусью, да и сам в себя вобрал многонациональные ценности и людей, которые представляют одну из самых пёстрых этнических палитр.

К сожалению, политики не научились за 30 лет одной такой важной вещи – признавать ошибки. Ведь согласитесь, сейчас, когда внезапно школы переводят на обучение на латышском языке, реакции крайне острые. А ведь могли бы начать раньше. Разве 5-10 лет после распада СССР было мало, чтобы убедиться – да, латышский нужен, дела идут туго, давайте переведём детей на обучение сразу. 

А так, пара поколений просто упустила это. Я сама из тех, кто заговорил на латышском только в 15 лет. Хотя читать в три года научилась сначала на этом языке, ведь вывески магазинов, афиши, реклама – это всё на латышском. Даже в Даугавпилсе. Однако, чтобы заговорить, нужна была среда. Мне с этой средой и замечательной педагогом повезло в музыкальном училище. И, конечно, когда переезжаешь в столицу, где чаще общаешься на латышском, учишься в вузе на этом языке, осваиваешь его естественным путём. 

Вопрос языка важен, да. Но давайте посмотрим дальше. Одних курсов языка и инициативности (которую ждут, мол, внезапно появится) тут мало. Что может мотивировать людей, чтобы учить язык? Важно укрепление идентичности через общие ценности — что наша родина — Латвия, что мы — единый народ, и именно мы и есть та сила, которая должна защищать свою родину, развивать свою страну. И при этом, что в нашем многонациональном государстве есть общие темы и мотивы, которые важно поднимать на любом языке.

Например, это культура. Богатая культура Латвии и насыщенная история, к сожалению, остаются таковыми для тех, кто является носителем языка. Но почему к этому не приобщают и других? Почему людей не пытаются интегрировать, скажем, информируя и рассказывая о стране, в которой они живут, на понятном им языке с раннего детства? 

Я помню классные часы в начальной школе, и, к сожалению, нам не рассказывали, почему депортации страшны, что за день 11 ноября и подобное. Но нас каждое 9 мая водили в Сквер славы и к вечному огню в Дубровинке, рассказывали о страшной блокаде Ленинграда. Что-то тут не так.

Информационное пространство очень важно. И снова вопрос – почему только сейчас все прокремлевские каналы, которые давали как новостной, так и развлекательный контент, перекрыли? Ведь это следовало сделать раньше, но давая людям альтернативу. Разве плохо было бы смотреть интервью с латвийскими певцами и актёрами с переводом на русский, показывать документальное кино о Латвии на доступном и понятном языке? 

Давайте не будем далеко ходить и вспомним первую волну пандемии – на каком языке в кризисной ситуации общались с жителями? На государственном, что логично. Но так же логично было бы давать необходимую информацию сразу и на том языке, на котором человеку будет легче её понять. А из банального об информации и доступности добавлю – в глубокой Латгалии даже латыш порой не может «поймать» латвийские госканалы! Его спутник быстрее ловит то, что транслируется из РФ. 

Чувство принадлежности создает и гражданство. Гражданство, которое нашим людям не всем дали. Вспомним Вейониса и поблагодарим за то, что рождённые в Латвии дети теперь становятся её гражданами, ведь в 2017 году Сейм отклонил законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина. Президент тогда сразу сказал, что подаст своё предложение повторно, но уже при следующем созыве парламента. Его приняли. Вопрос – почему раньше нет? Это ведь очень, очень важно.

А говоря о гражданах, этнически русских… Сколько врачей, учителей мы знаем с русскими фамилиями. Они честно и добросовестно работают во благо страны, платят налоги, но… сталкиваются с адской нагрузкой и (д)нищенскими зарплатами. Это тоже демотивирует и заставляет призадуматься – а действительно ли я важен своей стране. 

Может поэтому молодые врачи-резиденты стараются найти работу где-то за рубежом? Радуюсь, что в 2022-2023 учебном году возможности учёбы в резидентуре за госсчёт будут шире, ведь привлечение молодых специалистов – одно из основополагающих благосостояния страны и обеспечения её развития.

Стереотипы о русских и предвзятое отношение – ещё один аспект. Людям важно дать понять, что они нужны и важны этой стране. Что страна их ценит за то, что они делают, и за то, что они просто есть (вспомним «динамику» нашей демографии). И я не только о выдающихся деятелях, а о тех же работниках производств, строителях и других профессиях. 

Ведь, к сожалению, и сейчас, самые добросовестные, любящие Латвию, знающие и говорящие на госязыке русскоязычные, первое что прочувствовали с момента начала войны в Украине — ненависть со стороны окружения к своему этносу. 

Меня очень обрадовало обращение мэра Лиепаи к горожанам в самом начале войны, в котором он сказал, что лиепайчанам надо держаться вместе и призвал «уважать, заботиться и любить свою землю, свою страну и людей рядом с нами. Уважать и любить, не разделяя на национальности, расы, по принципу этнической принадлежности и на иных – русских, украинцев, латышей, граждан и неграждан. Не национальность сеет войны, а политика и власть».

Так может быть, не только язык рождает идентичность, а власть и политика? Я верю, что многое можно было исправить раньше, но также верю, что ещё не поздно пересмотреть отношение к происходящему.

Если нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нас можно найти также:
Facebook
YouTube
Instagram
Telegram

Поделиться

Выскажи своё мнение

Как стать колумнистом

Мнения на другие темы

Похожие новости

Готова ли Россия напасть на страны Балтии, как быстро отреагирует НАТО и возможен ли компромисс с Украиной. Мнение украинского военного эксперта

Мнение украинского военного эксперта Александра Коваленко о возможности нападения РФ на страны Балтии, о ядерном кризисе и о ситуации в Украине.

Как фильм «Девчата» манипулировал сознанием зрителей, и как это работает по сей день. Мнение лингвиста и культуролога

Лингвист и культуролог Ольга Журавлёва сравнила повесть "Девчата" с одноимённым советским фильмом и показывает, как работает пропаганда.

Как мы с немецким пожарным отвозили в Украину аппараты для спасения жизней

Александр Шумский в феврале этого года побывал в Харьковской области. Он рассказывает, с кем и почему туда поехал и какой важный груз они доставляли.

Прикольно ли то, что мы повторяем фразы из советских фильмов? Личное мнение лингвиста и культуролога 

Ольга Журавлёва, лингвист и культуролог, делится своими знаниями о том, почему нас до сих пор "не отпускают" цитаты из советских фильмов.

1 КОММЕНТАРИЙ

Подписаться
Уведомление о
guest
1 Комментарий
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Aivars
Aivars
1 год назад

ни одного москаля-шовиниста знание латышского языка не переделает в Патриота Латвии! Чемодан-вокзал-Россия !!!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: